Khớp lệnh là gì? 5 loại lệnh trong giao dịch chứng khoán nhà đầu tư cần nắm rõ

khớp lệnh là gì

Khớp lệnh và các loại khớp lệnh là những thuật ngữ thường xuyên xuất hiện trên các sàn giao dịch chứng khoán. Vậy khớp lệnh là gì? Hãy tìm hiểu về thuật ngữ này và các loại lệnh chứng khoán liên quan qua bài viết sau nhé.

Khớp lệnh là gì?

Khớp lệnh là việc thực hiện thành công thỏa thuận giữa hai bên mua và bán trên bảng giá giao dịch trực tuyến. Trong quá trình giao dịch, lệnh của các bên đầu tư được sắp xếp theo nguyên tắc ưu tiên khớp lệnh của thị trường chứng khoán ở mức giá phù hợp nhất.

Nguyên tắc cơ bản trong khớp lệnh

Sau khi hiểu được khái niệm khớp lệnh là gì, bạn cần nắm được hai nguyên tắc ưu tiên cơ bản sau:

 • Ưu tiên về giá: Lệnh mua và lệnh bán sẽ được ưu tiên thực hiện trước với mức giá cao hơn và thấp hơn tương ứng.
 • Ưu tiên về thời gian: Lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch trước sẽ được ưu tiên thực hiện trước nếu những lệnh này có cùng mức giá

 

khớp lệnh là gì

Bạn có muốn đầu tư chứng khoán thành công? Hãy sở hữu ngay bộ cẩm nang STOCK PRO ngay!

Cẩm Nang Chứng Khoán | Stock Pro

Các loại lệnh giao dịch chứng khoán

Để có thể hiểu được các thuật ngữ như LO, ATO, ATC, MP, PLO, điều kiện là gì thì trước tiên ta cần làm rõ hai khái niệm về khớp lệnh định kỳ và khớp lệnh liên tục.

 • Khớp lệnh định kỳ là phương thức giao dịch tại một thời điểm xác định tập hợp toàn bộ lệnh mua và bán chứng khoán và tìm ra một mức giá có khối lượng giao dịch lớn nhất. Loại khớp lệnh này được dùng để xác định giá mở cửa và đóng cửa trên các sàn giao dịch chứng khoán.
 • Khớp lệnh liên tục là phương thức giao dịch liên tục được thực hiện ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch dựa trên việc so khớp lệnh mua bán chứng khoán.

Lệnh LO

 • LO là thuật ngữ viết tắt của Limit Order trong chứng khoán, lệnh LO được định nghĩa một cách dễ hiểu nhất là lệnh giới hạn mua bán chứng khoán ở mức giá đã định hoặc có thể ở mức giá tốt hơn. Lệnh LO có mức độ ưu tiên sau lệnh ATC và ATO ở các phiên khớp lệnh định kỳ và khớp sau lệnh MP tại các phiên khớp lệnh liên tục.
 • Lệnh LO được áp dụng với cổ phiếu được niêm yết trên ba sàn là HNX, UPCOM, HOUSE và đồng thời có thể sử dụng trong các phiên giao dịch khác.
 • Hiệu lực của lệnh LO được tính từ thời điểm lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch đến khi lệnh được hủy bỏ (hoặc khi hết thời hạn giao dịch).

Lệnh ATO

 • ATO là thuật ngữ viết tắt của At The Open trong chứng khoán, lệnh ATO được hiểu là lệnh định kì mua bán tại mức giá mở cửa, tức là lệnh này sẽ được tranh mua bán tại mức giá thấp nhất và cao nhất tương ứng, chính vì vậy nó được ưu tiên khớp trước lệnh LO.
 • Khối lượng lệnh ATO là cố định với mức giá thay đổi và mức giá mở cửa sẽ có khối lượng khớp lệnh lớn nhất.
 • Hiệu lực của lệnh ATO sẽ được tính trong thời gian mở phiên khớp lệnh định kỳ mở cửa ở khung giờ 9-9h15 với mục đích xác định giá mở cửa đến khi lệnh hết thời gian mở cửa (trong hai trường hợp khi lệnh không khớp hay không khớp hết).

Lệnh ATC

 • ATC là thuật ngữ viết tắt của At The Close trong chứng khoán, tương tự với lệnh ATO nhưng lệnh ATC là lệnh mua bán tại mức giá đóng cửa, được áp dụng với cổ phiếu được niêm yết trên hai sàn HNX và HOSE.
 • Hiệu lực của lệnh ATC sẽ được tính trong thời gian ở phiên khớp lệnh định kì đóng cửa ở khung giờ 2h30-2h45.

Lệnh MP

 • Lệnh MP là thuật viết tắt của lệnh thị trường trong chứng khoán, là lệnh mua hoặc bán chứng khoán tại mức giá thấp nhất hay cao nhất tương ứng trên thị trường.
 • Lệnh MP được sử dụng trong đợt giao dịch khớp lệnh liên tục và trong thời điểm hiện tại lệnh này chưa được áp dụng trên thị trường chứng khoán tại Việt Nam.

Lưu ý:

 • Lệnh MP còn khối lượng nhưng không thể khớp nữa sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn LO ở mức giá mua hoặc bán cao hơn hoặc thấp hơn tương ứng so với mức giao dịch mua bán cuối cùng trước đó.
 • Lệnh MP của nhà đầu tư nước ngoài sẽ bị hủy sau khi khi khớp một phần mà phần còn lại cạn room
 • Giá thực hiện với lệnh MP cuối cùng là giá trần hay giá sàn sẽ được chuyển thành lệnh LO mua tại giá trần hay giá sàn

Lệnh điều kiện

 • Lệnh điều kiện được hiểu đơn giản là lệnh giới hạn được duy trì trong thời gian chờ lệnh khớp hoặc khách hàng đặt lệnh mà chưa được khớp thì hết thời gian.
 • Hiệu lực duy trì lệnh giới hạn được tính vào ngày giao dịch và được tự động đưa lên sàn khi:
 • Lệnh được khớp phần nào đó và phần còn lại tiếp tục còn hiệu lực.
 • Giá cổ phiếu nằm trong khoảng trần và sàn trong ngày
 • Đáp ứng đủ các điều kiện về khối lượng, sức mua,

Lệnh PLO

Lệnh PLO là thuật ngữ viết tắt của Post Limit Order, PLO được hiểu là lệnh giới hạn mua bán chứng khoán sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa.

Lưu ý:

 • Trong phiên giao dịch sau giờ lệnh PLO mới được nhập vào hệ thống, lệnh sẽ được khớp ngay sau đó nếu có lệnh đối ứng chờ sẵn trên hệ thống với giá giao dịch là giá đóng cửa.
 • Lệnh PLO không được phép sửa hay hủy và sẽ không được nhập vào hệ thống nếu không xác định được giá khớp lệnh trong phiên khớp lệnh liên tục hay phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa.

Trên đây là bài viết Khớp lệnh là gì? Các loại lệnh chứng khoán giao dịch LO, ATO, ATC, MP, PLO, điều kiện là gì? Hi vọng sẽ cung cấp một lượng thông tin hữu ích cho những bạn đang tìm hiểu và có ý định đầu tư vào chứng khoán. Chúc các bạn thành công

Bạn có muốn đầu tư chứng khoán thành công? Hãy sở hữu ngay bộ cẩm nang STOCK PRO ngay!

Cẩm Nang Chứng Khoán | Stock Pro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

đã mua